Image Krypton
7.159
2 seasons - 20 episodes

Krypton

2018
Image Krypton
Image Krypton

T1-E1 Episodio 1 Krypton 1x1

Image Krypton

T1-E2 Episodio 2 Krypton 1x2

Image Krypton

T1-E3 Episodio 3 Krypton 1x3

Image Krypton

T1-E4 Episodio 4 Krypton 1x4

Image Krypton

T1-E5 Episodio 5 Krypton 1x5

Image Krypton

T1-E6 Episodio 6 Krypton 1x6

Image Krypton

T1-E7 Episodio 7 Krypton 1x7

Image Krypton

T1-E8 Episodio 8 Krypton 1x8

Image Krypton

T1-E9 Episodio 9 Krypton 1x9

Image Krypton

T1-E10 Episodio 10 Krypton 1x10