Image Kimi ni Todoke
8.5
3 seasons - 37 episodes

Kimi ni Todoke

2009
, Returning Series
Image Kimi ni Todoke
Image Kimi ni Todoke

T1-E1 Episodio 1 Kimi ni Todoke 1x1

Image Kimi ni Todoke

T1-E2 Episodio 2 Kimi ni Todoke 1x2

Image Kimi ni Todoke

T1-E3 Episodio 3 Kimi ni Todoke 1x3

Image Kimi ni Todoke

T1-E4 Episodio 4 Kimi ni Todoke 1x4

Image Kimi ni Todoke

T1-E5 Episodio 5 Kimi ni Todoke 1x5

Image Kimi ni Todoke

T1-E6 Episodio 6 Kimi ni Todoke 1x6

Image Kimi ni Todoke

T1-E7 Episodio 7 Kimi ni Todoke 1x7

Image Kimi ni Todoke

T1-E8 Episodio 8 Kimi ni Todoke 1x8

Image Kimi ni Todoke

T1-E9 Episodio 9 Kimi ni Todoke 1x9

Image Kimi ni Todoke

T1-E10 Episodio 10 Kimi ni Todoke 1x10

Image Kimi ni Todoke

T1-E11 Episodio 11 Kimi ni Todoke 1x11

Image Kimi ni Todoke

T1-E12 Episodio 12 Kimi ni Todoke 1x12

Image Kimi ni Todoke

T1-E13 Episodio 13 Kimi ni Todoke 1x13

Image Kimi ni Todoke

T1-E14 Episodio 14 Kimi ni Todoke 1x14

Image Kimi ni Todoke

T1-E15 Episodio 15 Kimi ni Todoke 1x15

Image Kimi ni Todoke

T1-E16 Episodio 16 Kimi ni Todoke 1x16

Image Kimi ni Todoke

T1-E17 Episodio 17 Kimi ni Todoke 1x17

Image Kimi ni Todoke

T1-E18 Episodio 18 Kimi ni Todoke 1x18

Image Kimi ni Todoke

T1-E19 Episodio 19 Kimi ni Todoke 1x19

Image Kimi ni Todoke

T1-E20 Episodio 20 Kimi ni Todoke 1x20

Image Kimi ni Todoke

T1-E21 Episodio 21 Kimi ni Todoke 1x21

Image Kimi ni Todoke

T1-E22 Episodio 22 Kimi ni Todoke 1x22

Image Kimi ni Todoke

T1-E23 Episodio 23 Kimi ni Todoke 1x23

Image Kimi ni Todoke

T1-E24 Episodio 24 Kimi ni Todoke 1x24

Image Kimi ni Todoke

T1-E25 Episodio 25 Kimi ni Todoke 1x25