Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu
6.9
1 seasons - 12 episodes

Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

2023
Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu
Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E1 Episodio 1 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x1

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E2 Episodio 2 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x2

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E3 Episodio 3 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x3

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E4 Episodio 4 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x4

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E5 Episodio 5 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x5

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E6 Episodio 6 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x6

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E7 Episodio 7 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x7

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E8 Episodio 8 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x8

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E9 Episodio 9 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x9

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E10 Episodio 10 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x10

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E11 Episodio 11 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x11

Image Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu

T1-E12 Episodio 12 Hyouken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu 1x12